Solidmekanik logga

| Hållfasthetsanalyser och optimering

Engelska
Tjänster: Beslutsstöd

Med hjälp av beslutsstöd kan man:

  • Visualisera relationer och resultat
  • Finna bästa design på millisekunder
  • Göra resultat enkelt tillgängliga för formgivare/beslutsfattare

Nedan är ett litet exempel för wellpapputformning. Beslutsstödet utgår från en från en optimering av wellpapp. Optimeringen syftar till att minimera materialkostnaden, minimera s.k. washbording vid flexografiskt tryck samt maximera ECT-värdet (Edge Crush Test). Bakom varje punkt i diagrammet finns två simuleringar av en wellpapputformning. Det är bara Pareto-designerna som ingår i beslutsstödet vilket gör att vi alltid väljer den optimala designen. Eftersom vi har tre mål i denna optimering bildar Pareto-designerna en yta. Från denna yta tillsammans med beslutsstödet kan du se den bästa designen och materialkostnaden utifrån dina prestandakrav.

Skriv in dina prestandakrav och få utformningen på optimal design, materialkostnad och hur simuleringarna ser ut.

 

Beslutsstöd för wellpapp.