Solidmekanik logga

| Hållfasthetsanalyser och optimering

Engelska
Tjänster: Optimering

Optimering är ett bra verktyg för att finna lösningar som annars är praktiskt omöjliga att finna. Med dess hjälp kan man:

  • Systematisera sättet man finner mest lämplig design
  • Få underlag för aktiva designbeslut
  • Reducera materialkostnad, konstruktionstid och osäkerheter

Det finns tre huvudkategorier för optimering: parametrisk optimering, topologisk optimering och formoptimering. Solidmekanik har gjort optimeringar och utvecklat optimeringsstrategier med parametrisk optimering gentemot försvars-, fordons- och pappersindustrin.

              

Nedan ser du en optimering av tillverkningsprocessen och formgivningen för en hjulupphängning i aluminium.
Läs en artikel om projektet här.


Optimering av tillverkningsprocessen för en hjulupphängning.