Solidmekanik logga

| Hållfasthetsanalyser och optimering

Engelska
Finita Element Analyser

Med hjälp av Finita Element Analyser (FEA) kan ni:
  • Skapa förståelse för era produkter
  • Visualisera produktens beteende och i vilken utsträckning materialet påverkas
  • Förutspå och jämföra livslängd och prestanda för olika formgivningar

Ovanför finns några exempel från förpackningsindustrin, dels för detaljerade analyser av formning för att optimera verktygsdesign och simuleringar för hela förpackningar för att simulera greppstyvhet och stapelstyrka. Nedan följer simulering av droptest. Alla simuleringar är gjorda med de materialmodeller som Solidmekanik utvecklat för pappersmaterial.

Solidmekanik har lång erfarenhet av att simulera vibrations- och shocklaster, och att förutspå livslängd för utmattning

 

Droptest of paperboard package filled with liquid.