Solidmekanik logga

| Hållfasthetsanalyser och optimering

Engelska
Tjänster: Konstitutiv modellering

De konstitutiva modellerna är länken mellan verkligt material och materialet i datorn. För att få verklighetstrogna analyser är de konstitutiva modellerna ofta den viktigaste faktorn.

Solidmekanik har utvecklat materialmodeller för pappersmaterial som stämmer mycket bra med verkligheten. Modellerna har även kalibrerats gentemot polymerer och aluminium med mycket gott resultat.

Alla simuleringar på denna hemsida är simulerade med materialmodeller som Solidmekanik utvecklat.

Materialmodeller för pappersmaterial utvecklade av Solidmekanik

Nedan ser du en jämförelse mellan experiment och simulering av kartong.

 

Kompression av kartong i tjockleksriktningen under pålastningar och avlastningar. Denna kartong består av olika lager med olika beteenden, därför är hela kartongen presenterad i simuleringen. Blå graf är simuleringen och svart graf är test. Test från Stenberg, N. (2004). Out-of-plane shear of paperboard under high compressive loads. Journal of Pulp and Paper Science, 30(1):22–28.
Drag av kartong i tjockleksriktningen. Blå graf är simuleringen och svart graf är test. Test från Stenberg, N. (2004). Out-of-plane shear of paperboard under high compressive loads. Journal of Pulp and Paper Science, 30(1):22–28.
Beteendet hos kartong i papperets plan. Jämförelse för tre dragtester: Maskinriktning (Machine Direction, MD), tvärriktning (Cross Direction, CD) och 45 graders riktning. Kompressionstester (Short span compression tests, SCT) i MD och CD. (En extra simulering ingår för 45 graders SCT). Tester från Xia, Q. S. (2002). Mechanics of inelastic deformation and delamination in paperboard. PhD thesis, Massachusetts institute of technology.